Site icon Nhà Thuốc Gan

Bác sỹ Vũ Trường Khanh

bs-vu-truong-khanh

bs-vu-truong-khanh

TS.BS Vũ Trường Khanh có thế mạnh trong điều trị một số bệnh Gan mật như:

Kinh nghiệm

Exit mobile version