(Cập nhật lần cuối: ngày 23 tháng 12 năm 2019)

Cam kết bảo mật và trách nhiệm của chính sách y tế

Tại Chính sách, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Tài liệu này là để thông báo cho bạn về cách chúng tôi, thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các hoạt động tuyển dụng và tạo khách hàng tiềm năng.
Chính sách có trách nhiệm đối với thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Nhân viên và Cộng sự của chúng tôi được thông báo về tầm quan trọng của quyền riêng tư và mỗi người chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân trong tầm kiểm soát của mình.

Thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân là bất kỳ mẩu thông tin nào, thực tế hoặc chủ quan, về một cá nhân có thể nhận dạng được. Một số ví dụ về các loại thông tin cá nhân có thể được giữ bởi Chính sách y tế bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, chi tiết liên lạc, trình độ, giáo dục, lịch sử công việc, kỹ năng, năng lực, lý lịch, thông tin về lương, thông tin có được từ kiểm tra lý lịch, chẳng hạn như hồ sơ tội phạm và tín dụng, chi tiết ngân hàng, số bằng lái xe và thông tin về sở thích và sở thích của bạn.
Nó cũng sẽ bao gồm thông tin NhaThuocGan.com có được từ các cuộc trò chuyện điện thoại hoặc điện tử, và từ việc quản lý các kỹ năng, tính cách hoặc kiểm tra năng khiếu.

Mục đích mà chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp được chúng tôi sử dụng để xem xét và đánh giá sự quan tâm của bạn như một khách hàng tiềm năng. Đối với các cá nhân được Chính sách thuê, chúng tôi cũng thu thập thông tin để cung cấp dịch vụ trả lương.

Cuối cùng, chúng tôi thu thập thông tin về bạn và những người thụ hưởng của bạn, theo yêu cầu để đăng ký vào các chương trình lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập những gì chúng tôi cần cho những mục đích đó.

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn cung cấp thông tin qua điện thoại hoặc trong các tài liệu như mẫu đơn hoặc sơ yếu lý lịch; điều này có thể thông qua e-mail hoặc gửi bản sao cứng của thông tin đó. Thông qua các cuộc phỏng vấn với bạn trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Bằng cách liên hệ với các cá nhân mà bạn đã đề cử làm tài liệu tham khảo của bạn. Sau đó cũng thông qua việc quản lý và đánh giá kết quả của các bài kiểm tra năng khiếu và giải thích kết quả của các bài kiểm tra đó. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin liên hệ của khách truy cập Trang web (như tên, địa chỉ email).

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân bạn đã cung cấp được lưu trữ an toàn, dù ở dạng điện tử hay hình thức khác. Thật không may, không có dữ liệu truyền qua Internet có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn.

Theo đó, mặc dù NhaThuocGan cố gắng bảo vệ thông tin đó, NhaThuocGan không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền đến chúng tôi hoặc từ các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro

Nếu bạn có tên đăng nhập và / hoặc mật khẩu để sử dụng cùng với trang web này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo mật tính bảo mật của tên đăng nhập, mật khẩu đó.

Lưu giữ thông tin

NhaThuocGan dựa vào bạn để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin cá nhân của bạn mà bạn cho là quan trọng, để chúng tôi có thể cập nhật thông tin cá nhân của bạn.

Khi chúng tôi xác định rằng thông tin cá nhân của bạn không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi đã xác định cho bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin đó được xử lý theo cách an toàn hoặc được ẩn danh. Một số thông tin cá nhân phải được giữ lại trong các giai đoạn cụ thể để tuân thủ các luật khác nhau.

Cookies

Cookies là những file nhỏ được Download để ghi chép các hoạt động trong một Website. Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời sử dụng hay mục đích của người sử dụng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.
Trong trang website của chúng tôi, có thể đặt quảng cáo của cá nhân, đơn vị khác, những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn và Ungthulagi.com không thể truy cập vào thông tin này. Nếu bạn muốn làm mất hiệu lực cookies, có thẻ cài đặt cookies trong trình duyệt, tuy nhiên chúng tôi có những thiết lập sẵn những ứng dụng vô hiệu hóa thẻ cài đặt cookies.

Liên kết các website khác

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang website thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang NhaThuocGan.com và sẽ đến trang website bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong website đó.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này

Chính sách này có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo thêm cho bạn và điều này sẽ được phản ánh trước ngày “Sửa đổi lần cuối” ở trên. Vui lòng truy cập lại trang web này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách hiện hành.