Tổng hợp kiến thức thuốc tại Nhà Thuốc Gan

tong hop kien thuc nha thuoc gan

NhaThuocGan.com tổng hợp thuốc điều trị viêm gan, kiến thức điều trị viêm gan, Hiv/AIDS, cùng với các dòng sản phẩm thuốc tương tự, thực phẩm chức năng. Qúy bạn đọc tham khảo thông tin bên dưới mà chúng tôi cập nhật bên dưới nhé…

Thuốc viêm gan phổ biến

STT Bài Viết Link NhaThuocGan.com
1 Thuốc avonza 300mg/300mg/600mg điều trị nhiễm HIV – Giá thuốc avonza https://nhathuocgan.com/thuoc-avonza-dieu-tri-nhiem-hiv/
2 Thuốc Baraclude điều trị viêm gan B – Giá thuốc Baraclude https://nhathuocgan.com/thuoc-baraclude-dieu-tri-viem-gan-b/
3 Thuốc ELTVIR (ARV) điều trị HIV 3 trong 1 hiệu quả – Giá Thuốc ELTVIR https://nhathuocgan.com/thuoc-eltvir-arv/
4 Thuốc epclusa điều trị viêm gan C hiệu quả – Giá thuốc epclusa https://nhathuocgan.com/thuoc-epclusa-dieu-tri-viem-gan-c/
5 Thuốc Harvoni điều trị viêm gan C – Giá thuốc Harvoni https://nhathuocgan.com/thuoc-harvoni-dieu-tri-viem-gan-c/
6 Thuốc hepbest 25mg điều trị viêm gan siêu vi B – Giá thuốc hepbest https://nhathuocgan.com/thuoc-hepbest-25mg-dieu-tri-viem-gan-b/
7 Thuốc hepcinat-LP điều trị viêm gan C hiệu quả – Giá thuốc hepcinat-LP https://nhathuocgan.com/thuoc-hepcinat-lp-dieu-tri-viem-gan-c/
8 Thuốc hepcvel điều trị viêm gan C hiệu quả – Giá thuốc hepcvel https://nhathuocgan.com/thuoc-hepcvel-dieu-tri-viem-gan-c/
9 Thuốc hepcvir L điều trị viêm gan C – Giá thuốc hepcvir L https://nhathuocgan.com/thuoc-hepcvir-l-dieu-tri-viem-gan-c/
10 Thuốc ledisof điều trị viêm gan C – Giá thuốc ledisof https://nhathuocgan.com/thuoc-ledisof-dieu-tri-viem-gan-c/
11 Thuốc ledihep điều trị viêm gan C – Giá thuốc ledihep https://nhathuocgan.com/thuoc-ledihep-dieu-tri-viem-gan-c/
12 Thuốc ledifos điều trị viêm gan C – Giá thuốc ledifos https://nhathuocgan.com/thuoc-ledifos-dieu-tri-viem-gan-c/
13 Thuốc ledviclear điều trị viêm gan C-Giá thuốc ledviclear https://nhathuocgan.com/thuoc-ledviclear-tri-viem-gan-c-hieu-qua/
14 Thuốc ledvir điều trị viêm gan C hiệu quả – Giá thuốc ledvir https://nhathuocgan.com/thuoc-ledvir-dieu-tri-viem-gan-c/
15 Thuốc lucisovel điều trị viêm gan C – Giá thuốc lucisovel https://nhathuocgan.com/thuoc-lucisovel-dieu-tri-viem-gan-c/
16 Thuốc myhep all điều trị viêm gan C-Giá thuốc myhep all https://nhathuocgan.com/thuoc-myhep-all-dieu-tri-viem-gan-c/
17 Thuốc Myhep LVIR điều trị viêm gan C – Giá thuốc Myhep LVIR https://nhathuocgan.com/thuoc-myhep-lvir-dieu-tri-viem-gan-c/
18 Thuốc myvelpa điều trị viêm gan C – Giá thuốc myvelpa https://nhathuocgan.com/thuoc-myvelpa-dieu-tri-viem-gan-c/
19 Thuốc panovir điều trị viêm gan C – Giá thuốc panovir https://nhathuocgan.com/thuoc-panovir-dieu-tri-viem-gan-c/
20 Thuốc Ricovir điều trị viêm gan B và HIV – Giá thuốc Ricovir https://nhathuocgan.com/thuoc-ricovir-dieu-tri-viem-gan-b-va-hiv/
21 Thuốc Ricovir-EM chống phơi nhiễm HIV- Giá thuốc Ricovir-EM https://nhathuocgan.com/thuoc-ricovir-em-chong-phoi-nhiem-hiv/
22 Thuốc sofovir daclahep điều trị viêm gan C – Giá thuốc sofovir daclahep https://nhathuocgan.com/thuoc-sofovir-daclahep-dieu-tri-viem-gan-c/
23 Thuốc Sofuled điều trị viêm gan C – Giá thuốc Sofuled https://nhathuocgan.com/thuoc-sofuled-dieu-tri-viem-gan-c/
24 Thuốc velsof điều trị viêm gan C – Giá thuốc velsof https://nhathuocgan.com/thuoc-velsof-dieu-tri-viem-gan-c/
25 Thuốc velpaclear điều trị viêm gan C – Giá thuốc velpaclear bao nhiêu? https://nhathuocgan.com/thuoc-velpaclear-dieu-tri-viem-gan-c/
26 Thuốc Velpanat điều trị viêm gan C – Giá thuốc Velpanat https://nhathuocgan.com/thuoc-velpanat-dieu-tri-viem-gan-c/
27 Thuốc velasof điều trị viêm gan C – Giá thuốc velasof https://nhathuocgan.com/thuoc-velasof-dieu-tri-viem-gan-c/
28 Thuốc Vemlidy điều trị viêm gan B – Giá thuốc Vemlidy https://nhathuocgan.com/thuoc-vemlidy-dieu-tri-viem-gan-b/
29 Thuốc Viread điều trị viêm gan B – Giá thuốc Viread https://nhathuocgan.com/thuoc-viread-dieu-tri-viem-gan-b/
30 Thuốc viroclear dalsiclear điều trị viêm gan C – Giá thuốc viroclear dalsiclear https://nhathuocgan.com/thuoc-viroclear-dalsiclear-dieu-tri-viem-gan-c/
31 Thuốc Virpas điều trị viêm gan C – Giá thuốc Virpas https://nhathuocgan.com/thuoc-virpas-dieu-tri-viem-gan-c/
32 Thuốc Zepatier điều trị viêm gan C – Giá thuốc Zepatier https://nhathuocgan.com/thuoc-zepatier-dieu-tri-viem-gan-c/
33 Tenofovir là thuốc gì? Công dụng, liều dùng, cách sử dụng, tác dụng phụ https://nhathuocgan.com/thuoc-tenofovir-la-gi/
34 Sofosbuvir là gì? Công dụng, liều dùng, chỉ định, tác dụng phụ https://nhathuocgan.com/thuoc-sofosbuvir-la-gi/
35 Velpatasvir là thuốc gì? Liều dùng, công dụng, cách sử dụng, tác dụng phụ https://nhathuocgan.com/thuoc-velpatasvir-la-gi/
36 Efavirenz 600mg: công dụng, liều dùng, chỉ định, tác dụng phụ https://nhathuocgan.com/thuoc-efavirenz-600mg-dieu-tri-nhiem-hiv/
37 Lamivudine là thuốc gì? Công dụng, liều dùng, tác dụng phụ https://nhathuocgan.com/thuoc-lamivudine-la-gi/
38 Dalsiclatasvir 60mg: công dụng, liều dùng, chỉ định, tác dụng phụ https://nhathuocgan.com/thuoc-dalsiclatasvir-tri-viem-gan-c/
39 Ledipasvir 90mg – công dụng, cách dùng, liều dùng, tác dụng phụ https://nhathuocgan.com/thuoc-ledipasvir-la-gi/
40 Emtricitabine: Công dụng, liều dùng, chỉ định và tác dụng phụ của thuốc https://nhathuocgan.com/thuoc-emtricitabine-la-gi/
41 Elbasvir/Grazoprevir – công dụng, cách dùng, liều dùng, tác dụng phụ https://nhathuocgan.com/thuoc-elbasvir-grazoprevir-la-gi/
42 Entecavir 0,5mg – công dụng, cách dùng, liều dùng và tác dụng phụ https://nhathuocgan.com/thuoc-entecavir-dieu-tri-viem-gan-b/
43 Glecaprevir/Pibrentasvir – công dụng, liều dùng và tác dụng phụ https://nhathuocgan.com/glecaprevir-pibrentasvir-la-gi/

Các loại thuốc thông dụng phổ biến:

Đọc thêm: Viêm gan tự miễn là gì? triệu chứng và các điều trị bệnh hiệu quả

Danh mục thuốc

 1. Thuốc viêm gan B
 2. Thuốc viêm gan C
 3. Thuốc ARV điều trị HIV/AIDS
 4. Thuốc thông dụng
 5. Thực phẩm chức năng Gan

Danh mục tin tức

 1. Cẩm nang sức khỏe
 2. Kiến thức bệnh
 3. HIV/AIDS
 4. Viêm gan A
 5. Viêm gan B
 6. Viêm gan C

Nhà Thuốc Gan on Google

STT Google.com.vn Maps.google.com
1 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-avonza-dieu-tri-nhiem-hiv/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-avonza-dieu-tri-nhiem-hiv/
2 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-baraclude-dieu-tri-viem-gan-b/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-baraclude-dieu-tri-viem-gan-b/
3 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-eltvir-arv/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-eltvir-arv/
4 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-epclusa-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-epclusa-dieu-tri-viem-gan-c/
5 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-harvoni-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-harvoni-dieu-tri-viem-gan-c/
6 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-hepbest-25mg-dieu-tri-viem-gan-b/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-hepbest-25mg-dieu-tri-viem-gan-b/
7 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-hepcinat-lp-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-hepcinat-lp-dieu-tri-viem-gan-c/
8 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-hepcvel-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-hepcvel-dieu-tri-viem-gan-c/
9 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-hepcvir-l-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-hepcvir-l-dieu-tri-viem-gan-c/
10 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ledisof-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ledisof-dieu-tri-viem-gan-c/
11 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ledihep-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ledihep-dieu-tri-viem-gan-c/
12 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ledifos-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ledifos-dieu-tri-viem-gan-c/
13 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ledviclear-tri-viem-gan-c-hieu-qua/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ledviclear-tri-viem-gan-c-hieu-qua/
14 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ledvir-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ledvir-dieu-tri-viem-gan-c/
15 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-lucisovel-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-lucisovel-dieu-tri-viem-gan-c/
16 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-myhep-all-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-myhep-all-dieu-tri-viem-gan-c/
17 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-myhep-lvir-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-myhep-lvir-dieu-tri-viem-gan-c/
18 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-myvelpa-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-myvelpa-dieu-tri-viem-gan-c/
19 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-panovir-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-panovir-dieu-tri-viem-gan-c/
20 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ricovir-dieu-tri-viem-gan-b-va-hiv/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ricovir-dieu-tri-viem-gan-b-va-hiv/
21 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ricovir-em-chong-phoi-nhiem-hiv/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-ricovir-em-chong-phoi-nhiem-hiv/
22 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-sofovir-daclahep-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-sofovir-daclahep-dieu-tri-viem-gan-c/
23 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-sofuled-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-sofuled-dieu-tri-viem-gan-c/
24 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-velsof-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-velsof-dieu-tri-viem-gan-c/
25 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-velpaclear-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-velpaclear-dieu-tri-viem-gan-c/
26 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-velpanat-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-velpanat-dieu-tri-viem-gan-c/
27 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-velasof-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-velasof-dieu-tri-viem-gan-c/
28 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-vemlidy-dieu-tri-viem-gan-b/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-vemlidy-dieu-tri-viem-gan-b/
29 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-viread-dieu-tri-viem-gan-b/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-viread-dieu-tri-viem-gan-b/
30 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-viroclear-dalsiclear-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-viroclear-dalsiclear-dieu-tri-viem-gan-c/
31 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-virpas-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-virpas-dieu-tri-viem-gan-c/
32 https://www.google.com.vn/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-zepatier-dieu-tri-viem-gan-c/ https://maps.google.com/url?q=https://nhathuocgan.com/thuoc-zepatier-dieu-tri-viem-gan-c/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.