1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Dưới đây là các quy định về việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ trang web nhathuocgan.com (gọi chung là “Các Điều Khoản Sử Dụng”). Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của trang web này, bạn chấp nhận đồng ý và cam kết tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng dưới đây.

Nếu bạn không tán thành với bất kỳ điều khoản nào trong số này, không đồng ý với chính sách bảo mật của nhathuocgan.com, hoặc không có đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Truy cập

Nhathuocgan.com có quyền bảo lưu việc chấm dứt hoặc thay đổi bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào được cung cấp vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của công ty mà không cần thông báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ và thông tin của công ty, bạn có thể phải cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi đăng ký thành viên hoặc đăng ký nhận bản tin.

Bạn cam kết rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho nhathuocgan.com là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng mọi thông tin bạn cung cấp thông qua website của công ty sẽ tuân thủ chính sách bảo mật của công ty.

Trong trường hợp bạn được cung cấp hoặc tự chọn tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin an ninh nào khác, bạn có trách nhiệm bảo mật các thông tin này và không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không chia sẻ thông tin tài khoản của mình để cho bất kỳ ai khác truy cập vào dịch vụ hoặc thông tin của nhathuocgan.com. Bạn đồng ý thông báo cho nhathuocgan.com ngay lập tức bất kỳ hoạt động trái phép nào sử dụng tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.

Nhathuocgan.com có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác mà bạn đã chọn hoặc được cung cấp bởi công ty, bất kỳ lúc nào theo quyết định của công ty mà không cần thông báo lý do.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều Khoản Sử Dụng cho phép bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích cá nhân, không vì mục đích thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, chỉnh sửa, công khai, thực hiện trước công chúng, tái bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có sẵn trên trang web của chúng tôi, trừ khi điều này được tự động thực hiện bởi máy tính/trình duyệt web mà bạn đang sử dụng, và chỉ cần thiết để truy cập và sử dụng dịch vụ và thông tin của cửa hàng chúng tôi.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu của nhathuocgan.com mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ công ty. Các thương hiệu của các bên thứ ba, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hoặc khẩu hiệu xuất hiện trên trang web không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào với các bên thứ ba đó.

5. Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ được sử dụng các dịch vụ của nhathuocgan.com cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ các điều khoản sử dụng. Bạn cam kết không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật nào.

6. Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ của công ty có khả năng chứa bảng tin, trang web cá nhân hoặc cấu hình, tính năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (được gọi chung là “Dịch vụ Tương tác”), cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải nội dung hoặc tài liệu cho người khác (được gọi chung là “đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của công ty.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của nhathuocgan.com sẽ không được coi là thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của cửa hàng, bạn cấp cho cửa hàng quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối và sửa đổi.

Bạn cam đoan rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho nhathuocgan.com. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, đáng tin cậy, chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Cửa hàng không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và Thi hành

Nhathuocgan.com có thẩm quyền loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên dựa trên đánh giá của công ty. Công ty cũng có quyền thực hiện các sửa đổi mà cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên. Nhathuocgan.com có thể tiết lộ danh tính hoặc các thông tin khác về thành viên theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Ngoài ra, công ty có thể chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của thành viên đến tất cả hoặc một phần của Dịch vụ công ty cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

Nhathuocgan.com không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi chúng được đăng tải trên các Dịch vụ của Nhathuocgan.com, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi chúng đã được đăng.

8. Tiêu chuẩn nội dung

Tất cả các đóng góp từ người sử dụng phải tuân theo các qui định pháp luật. Nhathuocgan.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba nào về việc không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Nhathuocgan.com.

9. Vi phạm bản quyền

Nhathuocgan.com chú trọng đến vấn đề bản quyền và cam kết sẽ đáp ứng các thông báo về vi phạm bản quyền theo đúng quy định của pháp luật. Nếu bạn cho rằng thông tin nào được cung cấp trên Nhathuocgan.com vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ thông tin đó khỏi dịch vụ của chúng tôi bằng cách gửi thông báo đến chúng tôi qua email hoặc các phương tiện liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Tất cả các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của nhathuocgan.com được cung cấp chỉ cho mục đích thông tin chung. nhathuocgan.com có thể cập nhật thông tin này theo thời gian, nhưng không đảm bảo rằng nó sẽ hoàn chỉnh hoặc được cập nhật đầy đủ. Mọi thông tin có sẵn trên Website có thể được thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào, và nhathuocgan.com không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin đó.

Thông tin được cung cấp trên nhathuocgan.com chỉ để cung cấp thông tin chung. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả từ việc sử dụng thông tin được công bố trên nhathuocgan.com; và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hành động dựa trên việc sử dụng thông tin được công bố trên nhathuocgan.com.

11. Từ chối các bảo đảm

Bạn cần nhận thức rằng nhathuocgan.com không thể và không đảm bảo rằng các tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc từ các trang web khác sẽ không chứa virus hoặc mã độc hại khác. Bạn phải tự chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp kiểm tra cần thiết để đảm bảo rằng bạn được bảo vệ khỏi virus và các chương trình độc hại khi tải xuống các tập tin từ trang web này hoặc từ các nguồn trực tuyến khác.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, nhathuocgan.com không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác cho bất kỳ hậu quả nào phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến việc sử dụng các điều khoản và/hoặc dịch vụ của nhathuocgan.com.

Địa chỉ liên lạc chính thức của website https://nhathuocgan.com/:

  • Địa Chỉ: 22a đường Số 19, Hiệp Bình     Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện Thoại: 0903.087.060
  • Email: nhathuocgan.com@gmail.com