KIẾN THỨC BỆNH

Thuốc Hepbest 25mg trị nhiễm virus viêm gan B mạn tính

Thuốc Hepbest 25mg chứa hoạt chất Tenofovir Alafenamide điều trị viêm gan siêu vi B. [...]

14 Comments

Những điều cần biết về thuốc Truvada phòng chống phơi nhiễm HIV

Thuốc Truvada có thể được sử dụng cho cái được gọi là “PrEP”, viết tắt [...]

Thuốc Emtricitabine Tenofovir Disoproxil Fumarate dự phòng HIV

Emtricitabine Tenofovir Disoproxil Fumarate 200mg/300mg được sử dụng kết hợp với các loại thuốc khác [...]

THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B TỐT NHẤT

Thuốc Baraclude điều trị viêm gan B – Giá thuốc Baraclude

Thuốc Baraclude chứa hoạt chất Entecavir 0.5mg điều trị chứng nhiễm virus viêm gan B [...]

33 Comments

Thuốc Vemlidy điều trị viêm gan B – Giá thuốc Vemlidy

Thuốc Vemlidy là thuốc dựa trên những thành phần hoạt chất Tenofovir Alafenamide, thuộc danh [...]

10 Comments

Thuốc Viread 245mg Tenofovir điều trị viêm gan B – Giá thuốc Viread

Thuốc Viread chứa hoạt chất Tenofovir 245mg điều trị bệnh viêm gan B hoặc ngăn [...]

6 Comments

Thuốc Hepbest 25mg trị nhiễm virus viêm gan B mạn tính

Thuốc Hepbest 25mg chứa hoạt chất Tenofovir Alafenamide điều trị viêm gan siêu vi B. [...]

14 Comments

Thuốc Fedovir 0,5 mg Entecavir điều trị viêm gan B

Thuốc Fedovir điều trị viêm gan B. Liều dùng và cách dùng thuốc như thế [...]

Thuốc Ricovir điều trị viêm gan B và HIV – Giá thuốc Ricovir

Thuốc Ricovir chứa hoạt chất Tenofovir disoproxil fumarate điều trị viêm gan siêu vi B [...]

8 Comments

THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN C TỐT NHẤT

Myhep all thuốc điều trị viêm gan C – Giá thuốc myhep all

Thuốc Myhep all chứa hoạt chất Velpatasvir 100mg, Sofosbuvir 400mg điều trị viêm gan C. [...]

3 Comments

Thuốc ledifos điều trị viêm gan C – Giá thuốc ledifos

Thuốc Ledifos chứa hoạt chất Ledipasvir 90mg, Sofosbuvir 400mg điều trị Viêm gan C. Bạn [...]

6 Comments

Thuốc velasof điều trị viêm gan C – Giá thuốc velasof

Thuốc Velasof chứa hoạt chất Velpatasvir 100mg, Sofosbuvir 400mg điều trị viêm gan C. Bạn [...]

4 Comments

Myhep LVIR thuốc điều trị viêm gan C – Giá thuốc Myhep LVIR

Thuốc Myhep LVIR chứa hoạt chất Ledipasvir 90mg, Sofosbuvir 400mg điều trị viêm gan C. [...]

1 Comment

Thuốc Virpas điều trị viêm gan C – Giá thuốc Virpas

Thuốc Virpas chứa hoạt chất Ledipasvir 90mg, Sofosbuvir 400mg điều trị viêm gan C. Bạn [...]

Thuốc viroclear dalsiclear điều trị viêm gan C

Thuốc Viroclear Dalsiclear mua ở đâu, thuốc Viroclear giá bao nhiêu. Tác dụng của thuốc [...]