(Cập nhật lần cuối: ngày 23 tháng 12 năm 2019)

NhaThuocGan.com không đưa ra các lời khuyên, chẩn đoán hay các phương pháp điều trị y khoa…

Tất cả nội dung và phương tiện trên Trang web NhaThuocGan.com được tạo và xuất bản trực tuyến cho mục đích tìm hiểu thông tin. Nó không có ý định thay thế cho lời khuyên y tế chuyên nghiệp và không nên dựa vào tư vấn sức khỏe hoặc tư vấn cá nhân.

Luôn luôn tìm kiếm sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế có trình độ, với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có liên quan đến sức khỏe hoặc tình trạng y tế. Không bao giờ bỏ qua lời khuyên của một chuyên gia y tế, hoặc trì hoãn tìm kiếm nó vì những gì bạn đã đọc trên trang web này.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có một trường hợp khẩn cấp y tế, hãy gọi bác sĩ của bạn, đến phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất hoặc gọi các dịch vụ khẩn cấp ngay lập tức. Nếu bạn chọn dựa vào bất kỳ thông tin nào do Sức khỏe của bạn cung cấp, bạn sẽ tự chịu rủi ro.

Các liên kết bên ngoài đến các trang web hoặc tài liệu giáo dục khá mà Sức khỏe của bạn không được tạo ra một cách rõ ràng sẽ bị rủi ro theo sau. Trong mọi trường hợp, Sức khỏe của bạn không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại của các trang web bên thứ ba hoặc nhà cung cấp giáo dục.

Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về các vấn đề trên, xin đừng ngần ngại liên lạc với Sức khỏe của bạn.